Lastechniek volgens ISO 3834 

De techniek van het lassen wordt voor de fabricage van veel producten breed toegepast. De lastechniek staat bekend als een bijzonder proces. Het kwaliteitsmanagementsysteem ISO 9001 zegt dat de resulterende output niet kan worden geverifieerd door aansluitende monitoring of meting. In de praktijk betekent dit dat het lassen grote invloed heeft op de fabricagekosten en de kwaliteit van het product. Het is daarom belangrijk voldoende aandacht te besteden aan de lastechniek die gerelateerd is aan het product. Door bijvoorbeeld het opleiden en certificeren van onze medewerkers en het implementeren van een laskwaliteitsmanagementsysteem (ISO 3834) wordt kwaliteit gewaarborgd en kunt u zorgeloos produceren met de procesinstallaties van Vofatec. Welke vragen u ook heeft over de lastechniek of installaties, Vofatec helpt u graag verder.

ISO 3834, Kwaliteitseisen voor smeltlassen van metalen

Lastechniek ontwikkelt zich in hoog tempo. Daarom is een gedegen kennis van lastechniek onontbeerlijk. Elke dag wordt er gewerkt aan nieuwe materialen, verbeterde lasprocessen en nieuwe lastechnieken. Ook de eisen aan het gelaste product worden steeds strenger. Het antwoord op al deze ontwikkelingen is een goed functionerend laskwaliteitsborgingsysteem: ISO 3834. We merken dat afnemers eisen dat de fabrikant werkt aan de procesinstallatie volgens het ISO 3834 laskwaliteitssysteem. En terecht!

ISO 3834 ‘Kwaliteitseisen voor smeltlassen van metalen’ beschrijft de kwaliteitseisen die gelden bij het smeltlassen van metalen. Lassen is een speciaal proces. Aan de las zelf kun je niet zien of deze voldoet aan mechanische eisen als sterkte en taaiheid. Om de kwaliteit van een las echt goed te kunnen beoordelen zou deze destructief moeten worden beproefd, wat uiteraard niet kan bij de lassen in een gelast product. Daarom is er een systeem nodig dat in plaats van destructie, met een kwaliteitsborging de redelijke zekerheid geeft voor de kwaliteit van de lassen. Dit is het doel van de norm ISO 3834. Daarin worden alle eisen rondom het lassen vastgelegd om zoveel als redelijkerwijs mogelijk is, te kunnen garanderen dat het laswerk aan een bepaald kwaliteitsniveau voldoet.

Denk aan gekalibreerde en goed onderhouden lasmachines, correct opgeslagen lastoevoegmaterialen, gekwalificeerd laspersoneel, geldige lasmethodekwalificaties, gecertificeerd basis- en lastoevoegmateriaal en goede communicatie met behulp van procedures en werkinstructies. Bij het werken met de meeste productnormen moet worden aangetoond dat is voldaan aan de kwaliteitseisen zoals genoemd in ISO 3834.

Om optimale kwaliteit te waarbrogen moet het laskwaliteitsmanagementsysteem volgens de ISO 3834 beheerd worden. Hiervoor heeft Vofatec een International Welding Engineer (IWE) als lascoördinator. De taken en verantwoordelijkheden van de lascoördinatie zijn vastgelegd in de ISO 14731 volgens welke norm Vofatec werkt. 

Kwaliteit bij het lassen: onlosmakelijk met elkaar verbonden

Opdrachtgevers eisen in toenemende mate dat fabrikanten moeten werken volgens het laskwaliteitssysteem ISO 3834. Deze norm wordt steeds vaker genoemd in productnormen waarbij eisen aan de lastechniek worden gesteld.
Het laskwaliteitsmanagementsysteem volgens EN-ISO 3834 bevat onder meer zaken die belangrijk zijn voor uw installatie en uw product. Denkt u daarbij aan:

 • Contractbeoordeling
 • Uitbesteding
 • Lasser- en lasmethodekwalificaties
 • Lastoezicht-, inspectie- en beproevingspersoneel
 • Onderhoud en beschrijving van de uitrusting
 • Opslag en behandeling van basis- en lastoevoegmaterialen

Er bestaan drie niveaus van certificering volgens de ISO 3834:

 • ISO 3834-2: Uitgebreide kwaliteitseisen. De fabrikant staat hiermee aan de top van de lastechnische industrie;
 • ISO 3834-3: Standaard kwaliteitseisen . De fabrikant toont hiermee aan te voldoen aan de lastechnische eisen;
 • ISO 3834-4: Elementaire kwaliteitseisen. De fabrikant beheerst de basisvoorwaarden van de lastechniek.

De keuze van het niveau is onder andere afhankelijk van de moeilijkheidsgraad en toepassing van de constructie of installatie. Het vereiste niveau wordt vaak door de opdrachtgever en/of de productnorm bepaald.

Wat betekent EN-ISO 3834 voor u als klant?

 • Technische zekerheid: uw installatie voldoet op lastechnisch gebied aan uw eisen en de productnorm
 • Contractuele zekerheid: afspraken over de lastechnische kwaliteit zijn makkelijk te maken daar iedereen dezelfde lastechnische taal spreekt gebaseerd op de regels van de norm
 • Een scherpe prijs: het beheersen van de lastechniek geeft een hogere kwaliteit, minder afkeur, tijdswinst en uiteindelijk besparing
 • Operationele zekerheid: een goed werkende installatie waar u met een gerust hart mee kunt produceren

 

Onze recente projecten

Waterbehandeling Skid

Deze skid is gemaakt voor een maritieme toepassing. De installatie is geschikt voor het... lees meer

Vruchtensap overslag

De werkzaamheden voor deze vruchtensapoverslag beslaat o.a. een leidingbrug en het complete ... lees meer

Wilt u weten wat Vofatec voor u kan
betekenen? Neem contact met ons op: 

Industrieweg 19a 5158 NJ Heesbeen
+31 (0)416 66 53 62
maandag t/m vrijdag van 7.00 - 17.30 uur
Privacyverklaring | Algemene voorwaarden | Administratieve gegevens Productie Acadia
Copyright 2024 Vofatec Procesinstallaties BV