08-01-2021

LASCOƖRDINATIE OP HOOG NIVEAU

Vofatec heeft standaard een lascoördinator in dienst op het niveau van een International Welding Engineer (IWE).

Marco van der Jagt heeft in 2018 zijn IWE diploma en certificaat gehaald, een post-hbo opleiding en de hoogste kaderopleiding in de lastechniek.

 

De kennis van een IWE-er is onontbeerlijk bij complexe installaties en/of productiemethoden om kwaliteit te garanderen. Hierbij is niet alleen normkennis van belang maar ook diepgaande kennis van materialen, las- en fabricageprocessen en constructies en ontwerpen.

De NEN-EN 13480, de norm die voorschrijft hoe om te gaan met het ontwerpen, fabriceren en inspecteren van metalen industriële leidingsystemen, schrijft in deel 4 heel duidelijk voor dat al het laswerk begeleid moet worden door een lascoördinator. Maar wat is een lascoördinator eigenlijk?
Het is aan de Welding Coordinator, officieel zo genoemd in de norm, de taak al de lastechnisch gerelateerde werkzaamheden en bijbehorende zaken te overzien en deze zodanig in te richten dat het bedrijf voldoet aan de eisen gesteld in de ISO 3834 en de EN 13480 en daarmee dus kwalitatief goede, reproduceerbare lassen levert.

De ISO 14731 is de norm die de taken en verantwoordelijkheden van de lascoördinator beschrijft. Deze norm is, evenals de ISO 3834, belangrijk voor bedrijven die laswerk uitvoeren. Het vormt de basis voor het inrichten van de organisatie met betrekking tot de lastechniek, wat een uitdagende taak is voor lastechnici en bedrijven.
Bovendien worden in EN 13480 ook nog eens aanvullende eisen gesteld aan de lascoördinatie.

De toekomst van de lastechniek

Het wordt voor bedrijven steeds belangrijker om productaansprakelijkheid en kwaliteitsborging goed te regelen. Dat geldt ook voor producten die door lastechnische bedrijven worden geleverd. Deze trend zie je terug in de steeds strenger wordende normen en regelgeving. Kennis wordt steeds belangrijker en hiermee dus ook de inzet van een IWE’er. Vofatec is klaar voor de toekomst!

Industrieweg 19a 5158 NJ Heesbeen
+31 (0)416 66 53 62
maandag t/m vrijdag van 7.00 - 17.30 uur
Copyright 2024 Vofatec Procesinstallaties BV