+31 (0)416 66 53 62
heusden@vofatec.com
DOWNLOADS

08-01-2021

LASCOƖRDINATIE OP HOOG NIVEAU

Vofatec heeft standaard een lascoordinator in dienst op het niveau van een International Welding Engineer (IWE).

Marco van der Jagt heeft in 2018 zijn diploma en certificaat van IWE gehaald. Dit is een post-HBO opleiding, de hoogste kaderopleiding op het gebied van de lastechniek.

 

De kennis van een IWE-er is onontbeerlijk bij complexe installaties en/of productiemethoden om kwaliteit te garanderen. Hierbij is niet alleen normkennis van belang maar ook diepgaande kennis van materialen, las- en fabricageprocessen en constructies en ontwerpen.

De NEN-EN 13480, de norm die voorschrijft hoe om te gaan met het ontwerpen, fabriceren en inspecteren van metalen industriële leidingsystemen, schrijft heel duidelijk voor in deel 4 dat al het laswerk begeleid moet worden door een lascoördinator. Maar wat is een lascoördinator eigenlijk?
Het is aan de Welding Coordinator, officieel zo genoemd in de norm, de taak al de lastechnische gerelateerde werkzaamheden en bijbehorende zaken te overzien en deze zodanig in te richten dat het bedrijf voldoet aan de eisen gesteld in de ISO 3834 en de EN 13480 en daarmee dus kwalitatief goede, reproduceerbare lassen levert.

De ISO 14731 is de norm die de taken en verantwoordelijkheden van de lascoördinator beschrijft. Deze norm, evenals de ISO 3834, is belangrijk voor bedrijven die laswerk uitvoeren en vormt de basis voor het inrichten van de organisatie met betrekking tot de lastechniek hetgeen een uitdagende taak is voor ambitieuze lastechnici en bedrijven.
Daarbij wordt er in de EN 13480 ook nog eens aanvullende eisen gesteld aan de lascoördinatie.

De toekomst van de lastechniek

Het wordt voor bedrijven steeds belangrijker om de productaansprakelijkheid en kwaliteitsborging goed te regelen. Dit geldt dus ook voor de producten die door lastechnische bedrijven worden geleverd. Deze trend zie je terug in de steeds strenger wordende normen en regelgeving. Daarmee wordt kennis steeds belangrijker en hiermee dus de inzet van een IWE’er. Vofatec is klaar voor de toekomst!

Industrieweg 19a 5158 NJ Heesbeen
+31 (0)416 66 53 62
maandag t/m vrijdag van 7.00 - 17.30 uur
Privacyverklaring | Algemene voorwaarden | Administratieve gegevens Productie Acadia
Copyright 2021 Vofatec Procesinstallaties BV