+31 (0)416 66 53 62
heusden@vofatec.com
DOWNLOADS

11-01-2021

ISO 3834 certificatie in aantocht

Net als de techniek in zijn algemeenheid ontwikkelt ook de lastechniek zich in hoog tempo.

Daarom is een vergaande kennis van de lastechniek tegenwoordig onontbeerlijk.

Elke dag wordt er gewerkt aan nieuwe materialen, verbeterde lasprocessen en nieuwe lastechnieken. Daarnaast worden de eisen gesteld aan het gelaste product steeds strenger. Het antwoord op al deze ontwikkelingen is een goed functionerend laskwaliteitsborgingsysteem, de ISO 4834. We merken nu al dat afnemers in toenemende mate de eis stellen dat de fabrikant aan hun installatie werkt volgens het ISO 3834 laskwaliteitssysteem. En terecht!

Vofatec werk al enige tijd volgens de ISO 3834 maar heeft er voor gekozen om dit laskwaliteitsmanagementsysteem te laten certificeren. Om te benadrukken dat het Vofatec ernst is als het om kwaliteit gaat. Maar wat houdt de ISO 3834 nu eigenlijk in?

De ISO 3834 kwaliteitseisen

De ISO 3834 ‘Kwaliteitseisen voor smeltlassen van metalen’ beschrijft de kwaliteitseisen die gelden bij het smeltlassen van metalen. Zoals bekend staat het lassen te boek als een speciaal proces. Aan de las zelf kan niet worden afgezien of deze voldoet aan mechanische eisen als sterkte en taaiheid. Om de kwaliteit van een las echt goed te kunnen beoordelen zou deze destructief moeten worden beproefd, wat uiteraard niet kan bij de lassen in een gelast product. Daarom is er een systeem nodig dat in plaats van destructie, middels kwaliteitsborging een redelijke zekerheid geeft voor de kwaliteit van de lassen.

Dit is het doel van de norm ISO 3834. Daarin worden alle eisen rondom het lassen vastgelegd om zoveel als redelijkerwijs mogelijk is, te kunnen garanderen dat het laswerk aan een bepaald kwaliteitsniveau voldoet. Daarbij kan gedacht worden aan gekalibreerde en goed onderhouden lasmachines, correct opgeslagen lastoevoegmaterialen, gekwalificeerd laspersoneel, geldige lasmethodekwalificaties, gecertificeerd materiaal en goede communicatie middels procedures en werkinstructies.

Bij het werken met de meeste productnormen zal moeten worden aangetoond dat er voldaan is aan de kwaliteitseisen genoemd in de norm ISO 3834.

Mocht u vragen hebben over de lastechniek, de ISO 3834 of kwaliteit in het algemeen dan kunt u altijd contact met ons opnemen.

Voor meer informatie over de ISO 3834, klik hier.

Industrieweg 19a 5158 NJ Heesbeen
+31 (0)416 66 53 62
maandag t/m vrijdag van 7.00 - 17.30 uur
Privacyverklaring | Algemene voorwaarden | Administratieve gegevens Productie Acadia
Copyright 2021 Vofatec Procesinstallaties BV