Vofatec bouwt mee aan de waterstofeconomie

Nederland heeft een leidende positie in de Europese gasindustrie. In 1959 werd het eerste Groningse gas ontdekt en gewonnen. Onze kennis en ervaring geeft ons als wereldwijde speler een goede start om de waterstofontwikkelingen te versnellen en deze opkomende industrie te leiden. Waterstof kan een belangrijke bijdrage leveren aan de energietransitie. Er lopen vele initiatieven waarbij ook Vofatec betrokken is zoals tank- en afvulstations in Nederland en Belgie, “The Green Village” en diverse installaties bij onze opdrachtgevers op het terrein.

De toepassingen van waterstof

Waterstof (H2) wordt in vele industrieën toegepast. Zowel in gas- als vloeibare vorm. Het is met name belangrijk voor de procesindustrie en bovengenoemde energietransitie. Zo wordt waterstof naast de bekende toepassing als brandstof bijvoorbeeld ook gebruikt om een open cell structuur aan te brengen in schuimproducten. In de toekomst kan het ook worden gebruikt voor hoge temperatuur processen zoals staalproductie waarvoor nu aardgas of kolen worden gebruikt. Daarnaast speelt waterstof een groeiende rol in de mobiliteit. In voertuigen kan waterstof op 2 manieren worden gebruikt als brandstof: het opwekken van energie via een brandstofcel of als brandstof voor een interne verbrandingsmotor.

Vofatec en waterstof

Vofatec bedient haar klanten ook in bovenstaande toepassingen. Dit gebeurt vaak in combinatie met andere gassen als zuurstof, stikstof etc. Gezien de eigenschappen van gassen in het algemeen en waterstof in het bijzonder dient er bij installatie en gebruik deskundig mee om gegaan te worden. Dit stelt ook speciale eisen aan de procesinstallatie. Waterstof is lichter dan elk ander gas en kan daarom makkelijker ontsnappen bij kleppen en afsluiters. Vofatec heeft ruimte ervaring in het bouwen van gassystemen en heeft onder andere meegebouwd aan waterstof tank- en afvulstations. Wij hebben ervaring met diverse soorten verbindingstechnieken voor (waterstof) gassystemen. Hieronder vallen onder andere knelverbindingen (zoals o.a. Swagelok), cone-and-thread verbindingen, handlassen en orbitaallassen. Naast het installeren kan Vofatec ook met eigen kennis uw installatie op hoge druk afpersen en in bedrijf stellen.

Wat is waterstof?

Waterstof is het meest voorkomende element in het universum en is het lichtste gas dat we kennen. Het is 14 keer lichter dan lucht. Het waterstofatoom heeft 1 proton en 1 neutron en is daarmee het eenvoudigste element. Het is snel ontvlambaar en wordt in de mobiliteit onder drukken tot 700 bar toegepast. Bij tank- en afvulstations kunnen deze drukken nog veel verder oplopen. Waterstof is kleur- en geurloos en is niet toxisch. Bij verbranding van waterstof, waarbij het dus een verbinding aan gaat met zuurstof, worden uitsluitend energie en zuiver water geproduceerd. Een leuke wetenswaardigheid: wist u dat waterstof ook wordt gebruikt als brandstof voor de NASA-spaceshuttle?

Industrieweg 19a 5158 NJ Heesbeen
+31 (0)416 66 53 62
maandag t/m vrijdag van 7.00 - 17.30 uur
Copyright 2024 Vofatec Procesinstallaties BV