+31 (0)416 66 53 62
heusden@vofatec.com
DOWNLOADS

Vofatec Procesinstallaties B.V.
Belangrijk in de energie & gasmarkt 

Momenteel is er een wereldwijde verschuiving gaande van fossiele brandstoffen naar schonere vormen van energie. Er wordt volop ingezet op hernieuwbare energie. De energiebehoeften stijgt en tegelijkertijd moeten de emissiereductiedoelstellingen worden gehaald. Eén van de oplossingen is een significante toename van het aandeel van elektriciteit en waterstof van het totale energieverbruik. Technologie en dus ook procesinstallaties spelen hierbij een belangrijke rol.

De meerwaarde van Vofatec

Dit is precies het werkgebied waar de meerwaarde van Vofatec het beste tot uiting komt. Al in de ontwerpfase wil Vofatec graag met u meedenken om uw proces zo efficiënt en kostenbesparend mogelijk in te richten. Van biogasinstallaties tot gassysteemunits, Vofatec heeft ervaring met het bouwen van multidisciplinaire projecten zowel als hoofdaannemer als onderaannemer. Onze specialisten kunnen in multidisciplinaire teams samenwerken om te komen tot een installatie die voldoet aan de eisen die u en de wet- en regelgeving er aan stellen.

Gassysteemunits

Vofatec bouwt veel skids en procesinstallaties voor diverse soorten gassen zoals zuurstof, stikstof, kooldioxide en waterstof. Zo willen wij benoemen de aanleg van diverse waterstof vul- en tankstations.  Ook maken wijk allerlei gasvoorzieningen voor bijvoorbeeld snij- en laslasers of het gasverpakken van voedingsmiddelen. Hoogwaardige toepassingen waar kwaliteit, reinheid en hygiëne uiterst belangrijk zijn.

Waterstof

Waterstof (H2) wordt in vele industrieën toegepast. Zowel in gas- als vloeibare vorm. Het is met name belangrijk voor de procesindustrie en de energietransitie. Er lopen vele initiatieven waarbij ook Vofatec betrokken is zoals tank- en afvulstations in Nederland en Belgie, “The Green Village” en diverse installaties bij onze opdrachtgevers op het terrein.

 

Ervaren professionals

Onze ervaren technici begeleiden uw project nauwgezet. Zijn kennen de ins-en-outs en zijn voor u een vast aanspreekpunt. De communatielijnen zijn daardoor kort. Onze specialisten zijn daar waar nodig gecertificeerd en onze monteurs zijn allround met als doel de kwaliteit te leveren die u verwacht. Met een goed team van vakmensen die bij u op locatie werken en de goed geëquipeerde werkplaats in Heusden kan Vofatec elk project aan, groot of klein.

Laat Vofatec u informeren over de mogelijkheden.
Bel of mail ons!

Onze markten

Food
Zuivel
Chemie
Overheid
ENERGIE & GAS
Farmacie
Skidbouw
Overige

Wilt u weten wat Vofatec voor u kan
betekenen? Neem contact met ons op: 

Onze Energie & Gas projecten

Industrieweg 19a 5158 NJ Heesbeen
+31 (0)416 66 53 62
maandag t/m vrijdag van 7.00 - 17.30 uur
Privacyverklaring | Algemene voorwaarden | Administratieve gegevens Productie Acadia
Copyright 2021 Vofatec Procesinstallaties BV